Методична тема, над якою працює колектив ДНЗ "Веселівський ПАЛ":

"ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ"

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 - підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;

- удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;

- забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;

- впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;

- комп'ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;

- сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;

- особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;

- інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;

- розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;

- напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;

- оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.