Структура методичної роботи закладу

Педагогічна рада

вищий колегіальний орган професійно-технічного навчального закладу, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності


Методичні комісії

  • викладачів загальноосвітніх дисциплін
  • викладачів спецдисциплін
  • майстрів виробничого навчання
  • класних керівників

Інструктивно-методичні наради

проводяться керівником навчального закладу з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань тощо


Школа молодого педагога

адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє самоствердження і професійне становлення, підвищення фахового рівня, розвитку творчого потенціалу, удосконалення майстерності, озброєння новітніми знаннями, методикою та технологіями навчання


Семінари-практикуми, методичні тижні

організовуються з метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження конкретного передового досвіду і проводяться диференційовано залежно від поставлених завдань


Науково-практичні конференції, педагогічні читання

обговорення актуальних педагогічних проблем, система роботи кращих навчальних закладів, педпрацівників, заслуховування доповідей та інших матеріалів з окремих питань теорії та практики, підведення підсумків та обговорення результатів експериментальної і дослідницької роботи, яка здійснюється в ПТНЗ


Наставництво, самоосвіта, стажування, консультації